SAKURA MIKO
W-2_edited.jpg

Name: Sakura Miko

Age: 21

Height: 5'1

Weight: 110

Body Size: 34D

Japanese girl Sakura Miko

starts Sep 9.