CHIAKI

Name: Chiaki

Age: 24

Height: 5'0

Weight: 102

Body Size: 34C

Chiaki from Shinjuku

start on Nov 22

230/hhr

360/hour

560/90min